loading...
Custom Search
Đánh giá chủ đề:
  • 4 Phiếu - 1.75 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ Link mediafire Lồng tiếng Xem online
#1
[SIZE="5"]Tải phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996(bản 2003 bên dưới) Link mediafire Lồng tiếng[/SIZE]

[Hình: tieungaogiangho.jpg]
[COLOR="blue"]Số tập: 43
Diễn viên:

Lữ Tụng Hiền - Lệnh Hồ Xung (Thế Phương lồng)
Lương Bội Linh - Nhậm Doanh Doanh (Huỳnh Hoa lồng)
Trần Thiếu Hà - Nhạc Linh San (Bích Ngọc lồng)
Hà Bửu Sinh - Lâm Bình Chi (Nguyễn Vinh lồng)
Vương Vỹ - Nhạc Bất Quần (Nguyễn Vinh lồng)
Hà Mỹ Điền - Nghi Lâm (Huỳnh Hoa lồng)
Huệ Ánh Hồng - Phụng Hoàng
Lỗ Chấn Thuận - Đông Phương Bất Bại (Thế Phương lồng)
La Lạc Lâm - Nhậm Ngã Hành (Bá Nghị lồng)
Lưu Giang - Hướng Vấn Thiên
Trần Hồng Liệt - Tả Lãnh Thiền (Thế Thanh lồng)
Lý Lệ Lệ - Nhạc Mẫu (Thanh Phúc lồng)
Lê Diệu Tường (Thế Phương lồng)
Lê Hán Trì
Đuờng Ninh - Khúc Phi Yến

Upload: f29966, shikata82 (reup)
Audio: FFVN
Format: avi
Video size: 640 x 480
[/COLOR]
Download:
LINK MEDIAFIRE

01
http://www.mediafire.com/?0zymijgyjnm
http://www.mediafire.com/?jym2tkdmmzo
http://www.mediafire.com/?nmjmoyyem2o
http://www.mediafire.com/?mdgn2jnmmnn
http://www.mediafire.com/?wzijunvncwj

02
http://www.mediafire.com/?xtdydqlwjqw
http://www.mediafire.com/?uigooytq3mt
http://www.mediafire.com/?nj1ejmvnljj
http://www.mediafire.com/?mytxo2ylvzj
http://www.mediafire.com/?onekmiuuo5m

03
http://www.mediafire.com/?5nw5igzjgiw
http://www.mediafire.com/?mmfmt1zhiky
http://www.mediafire.com/?ui3i2myezwj
http://www.mediafire.com/?ormwl1oytcd
http://www.mediafire.com/?imge2xzzncz

04
http://www.mediafire.com/?k5rzmmmy2ey
http://www.mediafire.com/?4h4jn2dyego
http://www.mediafire.com/?mmiez0dm2gz
http://www.mediafire.com/?tdn2jzyxtlm
http://www.mediafire.com/?4hm4ni4xyjd

05
http://www.mediafire.com/?2nnnxmcizdm
http://www.mediafire.com/?tg2vmdhoynw
http://www.mediafire.com/?otzdzm0jijo
http://www.mediafire.com/?j0jr5jznnml
http://www.mediafire.com/?zjmnl0unhjf

06
http://www.mediafire.com/?lgzntwwimym
http://www.mediafire.com/?gn4ywv0zybw
http://www.mediafire.com/?mnnykmqkwdj
http://www.mediafire.com/?mzxbcdj4y2d
http://www.mediafire.com/?dzjzmrh22yo

07
http://www.mediafire.com/?zjwnng2yyhn
http://www.mediafire.com/?5wcl2wuwdd0
http://www.mediafire.com/?mnhahnzndzw
http://www.mediafire.com/?ggzjn5zh0id
http://www.mediafire.com/?31zyz13nmmz

08 (reup bởi shikata82)
http://www.mediafire.com/?7fxus0le4ux
http://www.mediafire.com/?xe9vncot0bv

09
http://www.mediafire.com/?z3cm2zzjm4c
http://www.mediafire.com/?ujtkmmf2ing
http://www.mediafire.com/?jngzjmgkcmn
http://www.mediafire.com/?qjoq2jy2nn2
http://www.mediafire.com/?oejwmtme4v2

10
http://www.mediafire.com/?kjvdryvmqzm
http://www.mediafire.com/?wznykm1jiyx
http://www.mediafire.com/?5nk2intjqdu
http://www.mediafire.com/?la0tmuwzh1j
http://www.mediafire.com/?zgtidt20w5z

11
http://www.mediafire.com/?uyiwydji5qq
http://www.mediafire.com/?z0tmjmlzxyu
http://www.mediafire.com/?nzmmzizvtdm
http://www.mediafire.com/?23wtzjnwmq4
http://www.mediafire.com/?oaonqc1n0mf

12
http://www.mediafire.com/?of3ynztoz0z
http://www.mediafire.com/?5hzg3m0n0mo
http://www.mediafire.com/?tznbznnjnnh
http://www.mediafire.com/?zyttzjuw4un
http://www.mediafire.com/?wklqwg03ljn

13
http://www.mediafire.com/?yw22mivn3mi
http://www.mediafire.com/?n0khgrzyn2h
http://www.mediafire.com/?jzx5ijndggt
http://www.mediafire.com/?ujhnoamqeot
http://www.mediafire.com/?njytukdzz4n

14
http://www.mediafire.com/?zmzznzyvy0q
http://www.mediafire.com/?yzmwzomwnmn
http://www.mediafire.com/?1m3yuywunnv
http://www.mediafire.com/?nntbl0yjkjz
http://www.mediafire.com/?dzjewzbmikb

15
http://www.mediafire.com/?dxi5ubzztmb
http://www.mediafire.com/?wnrzzmym2wd
http://www.mediafire.com/?md2w2lqyzwz
http://www.mediafire.com/?ocwozzhiegd
http://www.mediafire.com/?nny2ujtzwzn

16
http://www.mediafire.com/?ta2qzygzgv1
http://www.mediafire.com/?ykwmh1vjiza
http://www.mediafire.com/?imztogg2mmz
http://www.mediafire.com/?vzzm1wmmjjj
http://www.mediafire.com/?mo3ejnno0az

17
http://www.mediafire.com/?2yfzzucmdmm
http://www.mediafire.com/?nvdjjmnmnyk
http://www.mediafire.com/?2rmztwn2joo
http://www.mediafire.com/?rtn3al1hmtf
http://www.mediafire.com/?igoyn0dznme

18
http://www.mediafire.com/?mytoqg4rmyy
http://www.mediafire.com/?ggdonzdytxz
http://www.mediafire.com/?zm0dzgzzdky
http://www.mediafire.com/?ztml15iqumy
http://www.mediafire.com/?3jmezdiql5j

19
http://www.mediafire.com/?ozlmkayon4y
http://www.mediafire.com/?jnnzyiktdy2
http://www.mediafire.com/?mbuhtjvmg2z
http://www.mediafire.com/?me1mohvtmtm
http://www.mediafire.com/?ygt0tokyu3t

20
http://www.mediafire.com/?nnymmdmhdzz
http://www.mediafire.com/?3zqzmmdhgme
http://www.mediafire.com/?mz2o4kmwcnt
http://www.mediafire.com/?ozdk2jnzmny
http://www.mediafire.com/?mozzdkmild0

21
http://www.mediafire.com/?nyndoinnq0t
http://www.mediafire.com/?ygulgbvonjj
http://www.mediafire.com/?0nzztomnzwf
http://www.mediafire.com/?1rtummdkvhm
http://www.mediafire.com/?rzozm2mhnna

22
http://www.mediafire.com/?zg3hykjdybm
http://www.mediafire.com/?2jimjjqzytn
http://www.mediafire.com/?5qk5mzngwnv
http://www.mediafire.com/?4nhezoglin3
http://www.mediafire.com/?moooh3moonu

23
http://www.mediafire.com/?nlmwtmmv2mn
http://www.mediafire.com/?0nngaztet2z
http://www.mediafire.com/?2nznozekjjw
http://www.mediafire.com/?bfnqtv0dnic
http://www.mediafire.com/?tnuzhqoiu0z

24
http://www.mediafire.com/?medvdnjodev
http://www.mediafire.com/?ny1yxmw4ydd
http://www.mediafire.com/?nduhfyzo25i
http://www.mediafire.com/?14zrnjwwimm
http://www.mediafire.com/?tynwwtro542

25
http://www.mediafire.com/?jz2nxdyidlm
http://www.mediafire.com/?amgzyzjwt4d
http://www.mediafire.com/?thykgmvy20y
http://www.mediafire.com/?lkj4n2qmmzj
http://www.mediafire.com/?odnywzmgjzm

26
http://www.mediafire.com/?zdflklwoji2
http://www.mediafire.com/?xgz1wm4uami
http://www.mediafire.com/?idamtyg3lte
http://www.mediafire.com/?ctgiyzionih
http://www.mediafire.com/?wg3azyymlno

27
http://www.mediafire.com/?comjz0wnxrx
http://www.mediafire.com/?oguotnne0t2
http://www.mediafire.com/?ztq1myzmgqm
http://www.mediafire.com/?um2nyz0ikid
http://www.mediafire.com/?gzmymlm22j2

28
http://www.mediafire.com/?dtonz2ugl1i
http://www.mediafire.com/?r2mtfogz5mo
http://www.mediafire.com/?5ttoouy1wyt
http://www.mediafire.com/?xtznizimfto
http://www.mediafire.com/?wnm02nmdoej

29
http://www.mediafire.com/?mzj2jmmjnmw
http://www.mediafire.com/?ww51miymzkm
http://www.mediafire.com/?ng4yzyzmijy
http://www.mediafire.com/?uxkizwmdyny
http://www.mediafire.com/?zbma4mcneky

30
http://www.mediafire.com/?m1d5ezjhqzm
http://www.mediafire.com/?b3dfwn0mo1e
http://www.mediafire.com/?lnadlyyyko1
http://www.mediafire.com/?mhti2jnkumj
http://www.mediafire.com/?dzmyjdqd2iz

31
http://www.mediafire.com/?mtgmkmiygzz
http://www.mediafire.com/?xmmm5zd5vnj
http://www.mediafire.com/?kmyzwj0twnd
http://www.mediafire.com/?gu0jlthh0az
http://www.mediafire.com/?u2deizqogmi

32
http://www.mediafire.com/?mewynl40ojn
http://www.mediafire.com/?kdmxm0imweg
http://www.mediafire.com/?dgmd3ng3r2l
http://www.mediafire.com/?egnimjmlvnk
http://www.mediafire.com/?izdnidmyzhj

33
http://www.mediafire.com/?mjmn2jzdgmm
http://www.mediafire.com/?e2rryzwuoyn
http://www.mediafire.com/?jnzjgayb2mr
http://www.mediafire.com/?mwtywimwnrz
http://www.mediafire.com/?y2jiymdyjzz

34
http://www.mediafire.com/?5niwkyudnd3
http://www.mediafire.com/?oqafj1mnmqi
http://www.mediafire.com/?oyuk2wyzmy2
http://www.mediafire.com/?mh3yzmngqm5
http://www.mediafire.com/?gjngmiyqamm

35
http://www.mediafire.com/?2thyfjjeeqm
http://www.mediafire.com/?itiuvwzxitm
http://www.mediafire.com/?gwmlcnzjmjo
http://www.mediafire.com/?ttm0iifm0zt
http://www.mediafire.com/?r0ymzmvwwjd

36
http://www.mediafire.com/?vgr4doeyyyu
http://www.mediafire.com/?m4mqyzahmex
http://www.mediafire.com/?jyyhwzmzq0w
http://www.mediafire.com/?m22jlnelubn
http://www.mediafire.com/?mlgumz4udqy

37
http://www.mediafire.com/?tmlvww2zlmn
http://www.mediafire.com/?lydmfoymmnn
http://www.mediafire.com/?mlmjodlzvgq
http://www.mediafire.com/?eugikwmytmz
http://www.mediafire.com/?izmdgfzdytm

38
http://www.mediafire.com/?4j2qwzmznjo
http://www.mediafire.com/?nqq4ngao2ju
http://www.mediafire.com/?ymxdkzr4dzz
http://www.mediafire.com/?mddhxeizlxg
http://www.mediafire.com/?yjtoe3nagon

39
http://www.mediafire.com/?kx0odyzgieh
http://www.mediafire.com/?3lymyunz5tw
http://www.mediafire.com/?cmrmcetzki0
http://www.mediafire.com/?tkyjm5jhz2j
http://www.mediafire.com/?mdzjzzlwztz

40
http://www.mediafire.com/?dzzjnh5o2zz
http://www.mediafire.com/?jmgfjygoutz
http://www.mediafire.com/?jm2qmriyyk3
http://www.mediafire.com/?qydwi5wtymz
http://www.mediafire.com/?0xzmg3yejyz

41
http://www.mediafire.com/?nhimrnji13o
http://www.mediafire.com/?v3vzmxininw
http://www.mediafire.com/?ye5yllym2mw
http://www.mediafire.com/?vdund2jgkog
http://www.mediafire.com/?znzld1uzygk

42
http://www.mediafire.com/?wlniznmdynz
http://www.mediafire.com/?wnnvzzt0mxn
http://www.mediafire.com/?tqudjn2jrht
http://www.mediafire.com/?mlyzmgtwnjt
http://www.mediafire.com/?i2dty2v0gyn

43
http://www.mediafire.com/?qzzmjjwmkjl
http://www.mediafire.com/?rz1gcu3qzgz
http://www.mediafire.com/?yjmzzkmlqm4
http://www.mediafire.com/?2wmddywm1hi
http://www.mediafire.com/?3wcywyizgzn

LINK MEGAUPLOAD

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=ZMXC6C96
Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=GM54TMJ0
Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=ZLI34IP4
Tãp 4
http://www.megaupload.com/?d=QI45SHR8
Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=RXUX9016
Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=84U34QJP
Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=OZBUBGYK
Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=278FPKKD
Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=ILQDQS8M
Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=4YCEHYIP
Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=MFCE8WKA
Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=KF1BYF6D
Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=NJW96VHO
Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=XV88ETXZ
Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=694IRBKK
Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=JTCPSHJZ
Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=N04A9BGZ
Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=8BYFVI23
Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=C863V1R9
Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=RRM2XGDD
Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=5CT5AE24
Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=990WBC70
Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=SIMRJBMI
Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=Q3J6IQ48
Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=SEQHTCI5
Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=OSNAHYAB
Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=PMBCGTYA
Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=XLX7ROXV
Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=EG6UHA38
Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=SJ8FAE1C
Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=U502JTVK
Tập 32
http://www.megaupload.com/?d=I2PV8TRP
Tập 33
http://www.megaupload.com/?d=H99GQVME
Tập 34
http://www.megaupload.com/?d=4RNXFUQ4
Tập 35
http://www.megaupload.com/?d=PZZ07NV4
Tập 36
http://www.megaupload.com/?d=XF2G3EBH
Tập 37
http://www.megaupload.com/?d=VEAL0SL3
Tập 38
http://www.megaupload.com/?d=PXPMZWVK
Tập 39
http://www.megaupload.com/?d=0D1DCEF2
Tập 40
http://www.megaupload.com/?d=0218OUOR
Tập 41
http://www.megaupload.com/?d=TTF19IDN
Tập 42
http://www.megaupload.com/?d=190HFRFX
Tập 43 END
http://www.megaupload.com/?d=UVRXZHDB

LINK MEGA1280 (reup bởi reddragon04)

http://mega.1280.com/file/GFEJFBQYXP

http://mega.1280.com/file/YRMKOODYIV

http://mega.1280.com/file/QLIHNTENEH

http://mega.1280.com/file/ZQGKDOKGCS

http://mega.1280.com/file/UGTAWHUELT

http://mega.1280.com/file/ANNCWALGVM

http://mega.1280.com/file/NHUENBRFBQ

http://mega.1280.com/file/VDDFRTUOOB

http://mega.1280.com/file/YOBQXRQCPS

http://mega.1280.com/file/KKURBEVMZN

http://mega.1280.com/file/EZJZSRDTII

http://mega.1280.com/file/ISPUFSYNWT

http://mega.1280.com/file/EGSWEELQWK

http://mega.1280.com/file/BUUPOCSHGM

http://mega.1280.com/file/FUFVLRBIMK

http://mega.1280.com/file/PKFWQPAKXJ

http://mega.1280.com/file/IVDDGXUFTD

http://mega.1280.com/file/DFTDKQWMSG

http://mega.1280.com/file/XVOEHXQKDK

http://mega.1280.com/file/EBUTKSHKBE

http://mega.1280.com/file/CTMDHYVHYX

http://mega.1280.com/file/WOEGTYOXUG

http://mega.1280.com/file/GNYDVSERWH

http://mega.1280.com/file/OAKZRJVASN

http://mega.1280.com/file/TYLIJTSJQB

http://mega.1280.com/file/ISPVJLZPAJ

http://mega.1280.com/file/ZVFMVRXNXW

http://mega.1280.com/file/SJTOQLHDUP

http://mega.1280.com/file/DEMXAKYMQT

http://mega.1280.com/file/TNIADQRPZB

http://mega.1280.com/file/ZTTMGRSNOC

http://mega.1280.com/file/FTBAAYSRIQ

http://mega.1280.com/file/FSWEGTZRJV

http://mega.1280.com/file/SCIJYOYZDU

http://mega.1280.com/file/DQRMLSGBPV

http://mega.1280.com/file/FSZVCYOWRS

http://mega.1280.com/file/CZSQADSCIJ

http://mega.1280.com/file/RQFBRGDXEC

http://mega.1280.com/file/UEOHUCAXLL

http://mega.1280.com/file/SLDJKWEGSW

http://mega.1280.com/file/NZHLMAQCOM

http://mega.1280.com/file/GKHDVULVWU

http://mega.1280.com/file/UVRYROSWEJ

Tag: Tiếu ngạo giang hồ, tieu ngao giang ho, tải phim tiếu ngạo giang hồ, down phim tiếu ngạo giang hồ, tiếu ngạo giang hồ link mediafire,
[Hình: ktviet12112013.png]
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#2
Thank ban ! ban có thể xem lại link của tập 34 ko ? link bi die riu Sad
Trả lời
Được cảm ơn bởi:
#3
các cha ngoại ơi anh em tải về rồi nhưng mà file vnw xem như thế nào tế
Trả lời
Được cảm ơn bởi:


Chủ đề có thể liên quan...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Giới thiệu trang xem phim hay mới nhất full hd 2016 Leo102 0 596 14-11-2015, 15:02
Bài mới nhất: Leo102
  Phim Thành Long 2012: 12 Con Giáp Full Vietsub pro12 0 1,566 13-01-2013, 06:30
Bài mới nhất: pro12
  Tổng hợp Phim Lý Tiểu Long link Mediafire tuhu1234 1 2,462 14-09-2012, 14:15
Bài mới nhất: PLC and PLC
  Long môn phi giáp - Flying Swords Of Dragon Gate- (2011) BRRip gacon12 0 1,656 31-05-2012, 20:33
Bài mới nhất: gacon12
  Tải phim bảy vị la hán - Seven Arhat 2010 Link mediafire DVDRIP - Sub Viet gacon12 0 2,103 31-05-2012, 20:29
Bài mới nhất: gacon12
  Tải phim Tân Lộc Đỉnh Ký 2008 Link Mediafire SubViet pro12 0 1,612 31-05-2012, 20:29
Bài mới nhất: pro12