loading...
Custom Search

Diễn đàn của dân kỹ thuật Việt Nam - Viet Nam Technical Forum - Các điều lệ cho các thành viên tham gia diễn đàn cần tuân theo

1. KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.

2. KHÔNG liên quan đến H A C K, bẻ khóa, Kiếm tiền trên mạng, KHÔNG nói tục, chửi thề, đả kích lẫn nhau.

3. Diễn đàn không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại gây ra trực tiếp hay gián tiếp từ các bài viết, nội dung trên Diễn đàn.

4. Thành viên phải chịu tránh nhiệm về nội dung bài viết của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Nếu bạn đồng ý, vui lòng nhấn nút 'Đồng ý' bên dưới